Λίγα λόγια για το Δημοτικό

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ανήκει στο διευρυμένο δήμο Σερρών της περιφερειακής ενότητας Σερρών και βρίσκετε στον συνοικισμό των 40 Μαρτύρων.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της αυτό-ρύθμισης στη μάθηση, της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή

Δράσεις

Το σχολείο δεν είναι μόνο μάθημα: είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά συμμετέχουν, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν και διασκεδάζουν. Οι δράσεις του σχολείου οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενσωματώνονται όλοι: παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί στη μεγάλη οικογένεια του Δημοτικού μας.