Κλιματική αλλαγή -Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία